همایش اقتصاد دریا محور ایران / کریدور شمال-جنوب ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

زبان خود را انتخاب کنید

کارگاه‌های آموزشی

  1. معرفی کریدورها و دالان‌های ترانزیتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
  2. بارنامه سراسری
  3. فن‌آوری‌های نوین در حوزه حمل و نقل ترانزیت و لجستیک کالا
    • سوخت‌های جدید
    • امنیت سایبری
    • اتوماسیون و هوش‌مصنوعی