همایش اقتصاد دریا محور ایران / کریدور شمال-جنوب ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

زبان خود را انتخاب کنید

عناوین

  • کریدور شمال جنوب و نقش آن در تسهیل تجارت بین الملل و افزایش کارایی حمل و نقل ترکیبی و بین وجهی منطقه ای و فرامنطقه ای
  • سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همکاری‌های منطقه‌ای در قالب عملکرد کریدور شمال جنوب با بهره گیری از ظرفیت های سازمان همكاري اقتصادي اكو و سازمان همکاری های شانگهای و گروه بریکس
  • حمل و نقل ریلی، زمینه ساز تنوع و توسعه مبادلات تجاری در کریدور شمال جنوب
  • حمل و نقل جاده‌ای، نقطه قوت کریدور شمال جنوب
  • بندر چابهار دروازه ای جدید برای توسعه خدمات چند وجهی کریدور شمال جنوب
  • بنادر؛ پيشران ارزش افزوده زنجیره تامین و افزایش سهم ایران در حمل و نقل دریایی و ترانزیت در شبکه حمل و نقل ترکیبی کریدور شمال جنوب
  • نقش دولت ها در حکمرانی برای توسعه پایدار اقتصادی، تنظيم گری قوانين، تسهیل گری و مانع زدایی از فعالیتهای لجستیکی در کریدور شمال جنوب